SLOVAKIA
info@lovechradov.sk

Kvíz 03

Sprievodca navštívenými hradmi

Results

#1. Na obrázku je aký hrad? ? autor fotografie Lovec Hradov

#2. Pod akým hradom nájdete kamenné more? ? autor fotografie Lovec Hradov

#3. Na obrázku sú zvyšky akého hradu? ? autor fotografie Lovec Hradov

#4. V akom meste nájdete tento hrad? ? autor fotografie Lovec Hradov

#5. Na obrázku je vstup do akého hradu? ? autor fotografie Lovec Hradov

#6. V akom meste sa nachádza tento hrad? ? autor fotografie Lovec Hradov

#7. Na aký hrad vedú tieto schody? ? autor fotografie Lovec Hradov

#8. Ako sa volá miesto na obrázku? ? autor fotografie Lovec Hradov

#9. Ktorý hrad nám ukazuje "prostredník"? ? autor fotografie Lovec Hradov

#10. Aký hrad je na obrázku? ? autor fotografie Lovec Hradov

#11. V akom meste sa nachádza tento trebuchet? ? autor fotografie Lovec Hradov

#12. Na obrázku sú posledné zvyšky akého hradu? ? autor fotografie Lovec Hradov

vyhodnotiť
Sledujte ma na Instagrame